نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و فرماندار تفت با حضور در کارخانه سنو پارس ضمن بررسی مسائل و مشکلات این مرکز تولیدی، از خط تولید و محصولات این شرکت بازدید کردند.


photo_2017-07-15_09-01-19.jpg photo_2017-07-15_09-01-22.jpg photo_2017-07-15_09-01-26.jpg photo_2017-07-15_09-01-34.jpg photo_2017-07-15_09-01-42.jpg photo_2017-07-15_09-01-47.jpg photo_2017-07-15_09-01-52.jpg photo_2017-07-15_09-02-04.jpg photo_2017-07-15_09-02-09.jpg photo_2017-07-15_09-02-13.jpg photo_2017-07-15_09-02-17.jpg photo_2017-07-15_09-02-22.jpg photo_2017-07-15_09-02-27.jpg photo_2017-07-15_09-02-33.jpg photo_2017-07-15_09-03-00.jpg photo_2017-07-15_09-03-07.jpg photo_2017-07-15_09-03-19.jpg photo_2017-07-15_09-03-33.jpg