فرماندار به همراه جمعی از مسئولان شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مقرر فرماندهی انتظامی تفت حضور یافته و از خدمات فرمانده و عوامل جان بر کف انتظامی شهرستان تجلیل کردند.


04(312).JPG 04(313).JPG 04(314).JPG 04(315).JPG 04(316).JPG 04(317).JPG 04(318).JPG 04(319).JPG 04(320).JPG 04(321).JPG 04(322).JPG 04(323).JPG 04(324).JPG
نعم