فرماندار تفت به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران رسانه های مختلف فعال در شهرستان دیدار و گفتگو کرد و از خدمات و تلاشهای آنان تجلیل نمود.


04(1).JPG 04(2).JPG 04(3).JPG 04(4).JPG 04(5).JPG 04(6).JPG 04(7).JPG 04(8).JPG 04(9).JPG 04(10).JPG 04(11).JPG 04(12).JPG 04(13).JPG 04(14).JPG
نعم