بازدید فرماندار شهرستان تفت از محل طرح پیشنهادی گردشگری در طزرجان

فرماندار شهرستان تفت با همراهی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی تفت از محل طرح پیشنهادی گردشگری در طزرجان (احداث تله کابین) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علی دهقان نیری" فرماندار شهرستان تفت با همراهی "علی احمدیان" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و "مصطفی صادقیان" بخشدار مرکزی تفت از محل طرح پیشنهادی گردشگری در طزرجان (احداث تله کابین) بازدید کرد.

فرماندار شهرستان تفت در این بازدید با حمایت از اجرای طرح‌های گردشگری در شهرستان تفت بر رعایت قوانین و مقررات و دریافت مجوزهای لازم برای اجرای این طرح تأکید کرد.