بازدید فرماندار شهرستان تفت از پروژه نهضت ملی مسکن شهر تفت

فرماندار شهرستان تفت با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اعضای شورای مسکن این شهرستان از سایت پروژه نهضت ملی مسکن در شهر تفت بازدید کرد و  از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علی دهقان نیری"فرماندار شهرستان تفت با همراهی "علی احمدیان"معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اعضای شورای مسکن این شهرستان از سایت پروژه نهضت ملی مسکن در شهر تفت بازدید کرد و  از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

فرماندار شهرستان تفت در این بازدید خواستار تسریع در شروع اجرای پروژه آب رسانی و ادامه پروژه تامین برق این سایت شد.

واگذاری زمین به متقاضیانی که پروانه ساختمانی خود را دریافت نموده اند درخواست دیگر فرماندار شهرستان تفت از سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود.

جدول گذاری معابر سایت 43 هکتاری نهضت ملی مسکن در شهر تفت موضوع دیگری بود که فرماندار شهرستان تفت اجرایی شدن آن در اسرع وقت را خواستار شد.

همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و آب منطقه ای در راستای تامین آب برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی در این سایت با استقرار منبع ذخیره آب دیگر موضوع مورد اشاره فرماندار شهرستان تفت در این بازدید بود.