بازدید فرماندار شهرستان تفت از چند واحد تولیدی

فرماندار شهرستان تفت با همراهی معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری از واحدهای تولیدی "تولیدی قند آب حیات"،"شیرین‌کام فرین یزد" ، "شاد آفرینان فرجاد" و "برزین پلاستیک شیرکوه"بازدید کرد و در جریان فعالیت این واحدهای تولیدی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علی دهقان نیری" فرماندار شهرستان تفت با همراهی "علی احمدیان" معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری از واحدهای تولیدی "تولیدی قند آب حیات"،"شیرین‌کام فرین یزد" ، "شاد آفرینان فرجاد" و "برزین پلاستیک شیرکوه"بازدید کرد و در جریان فعالیت این واحدهای تولیدی قرار گرفت.

این بازدیدها در راستای بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان تفت و بررسی میزان تسهیلات موردنیاز برای بهبود عملکرد این واحدها است.