بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه پیام نور واحد تفت

در آستانه ی آغاز سال تحصیلی در نشستی با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان تفت ، رئیس و کارشناسان دانشگاه پیام نور واحد تفت مسائل و مشکلات این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، در آستانه ی آغاز سال تحصیلی در نشستی با حضور "علی دهقان نیری"سرپرست فرمانداری شهرستان تفت ، "ناصر محمدی"رئیس و کارشناسان دانشگاه پیام نور واحد تفت مسائل و مشکلات این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست رئیس دانشگاه پیام نور واحد تفت به بیان مسائل و مشکلات موجود در این مرکز آموزش عالی پرداخت و پیگیری سرپرست فرمانداری تفت را برای رفع آن خواستار شد.

دهقان نیری سرپرست فرمانداری تفت نیز در این نشست قول مساعد به منظور پیگیری برای رفع مشکلات این مرکز آموزش عالی در نشست با مسئولان ملی و استانی داد.