برگزاری دوره آموزشی اعضای شعب و بازرسین انتخابات در شهرستان تفت

دوره آموزشی اعضای شعب و بازرسین انتخابات در شهرستان تفت با حضور رئیس ستاد انتخابات، رئیس هیئت بازرسی انتخابات و اعضای هیئت بازرسی انتخابات در محل فرمانداری تفت برگزار شد و رئیس و دبیر ستاد انتخابات شهرستان تفت توضیحاتی پیرامون روند برگزاری انتخابات را ارائه داد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان تفت، دوره آموزشی اعضای شعب و بازرسین انتخابات در شهرستان تفت با حضور رئیس ستاد انتخابات، رئیس هیئت بازرسی انتخابات و اعضای هیئت بازرسی انتخابات در محل فرمانداری تفت برگزار شد و رئیس و دبیر ستاد انتخابات شهرستان تفت توضیحاتی پیرامون روند برگزاری انتخابات را ارائه داد.

در این دوره آموزشی مشترک، نحوه چیدمان اعضاء و تجهیزات مربوط به شعب اخذ رأی، نحوه باز و بسته نمودن پلمپ صندوق‌های شعب اخذ رأی ستاد انتخابات بخش تشریح داده شد.