سرپرست بخشداری گاریزات و کهدوئیه در آغازین روزهای فعالیت کاری خود، با حضور در روستاهای متعدد بخش، ضمن دیدار و گفتگو با مردم از نزدیک در جریان روند فعالیت ها و میزان پیشرفت پروژه های مختلف عمرانی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "محمدحسین قانعیان" با حضور در روستاهای حسن آباد، خیرآباد، رعدآباد، گاریز، کریم آباد، محمدآباد، مزرعه حسین و منصوری در جمع های مختلف به دیدار با مردم شریف این مناطق روستایی پرداخت و از نزدیک در جریان نیازها و درخواستهای آنان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

سرپرست بخشداری گاریزات همچنین با سرکشی از روند اجرای برخی پروژه های مهم عمرانی روستایی بر تسریع در تکمیل این پروژه ها تاکید کرد.