بازدید فرماندار شهرستان تفت از یک واحد آموزشی در بخش گاریزات

فرماندار شهرستان تفت در بازدید خود از بخش گاریزات در دبستان میثاق روستای منصوری این بخش حضور یافت و مسائل و مشکلات این واحد آموزشی را موردبررسی قرارداد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ "علیرضا نوکار"فرماندار در بازدید خود از بخش گاریزات در دبستان میثاق روستای منصوری این بخش حضور یافت.

فرماندار شهرستان تفت در این بازدید نحوه میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا را مورد ارزیابی قرارداد و در جریان مسائل و مشکلات این واحد آموزشی قرار گرفت و قول مساعد به‌منظور پیگیری رفع مشکلات و تخصیص امکانات مورد درخواست را برای این واحد آموزش روستایی داد.