با همکاری نشریه بشیر و ستاد انتخابات شهرستان تفت، دستور العمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا منتشر و در اخیار عموم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، بر اساس این گزارش، در صفحه 3 شماره 22 نشریه بشیر که 16 اردیبهشت ماه 96 منتشر شده است دستور العمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار عموم قرار گرفته است.