معاون فرماندار و مسئول ستاد انتخابات تفت با تاکید بر ضرورت آگاهی همه کاندیداها و عوامل ستاد تبلیغاتی آنان به قانون انتخابات، خواستار توجه همگان به رعایت اخلاق اسلامی در عرصه حساس تبلیغات شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "ناصر دهقانی تفتی" در جمع اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تفت با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای اطلاع رسانی قوانین تبلیغات در انتخابات گفت: امیدواریم انتخابات 29 اردیبهشت ماه تجلی گاه ارزشمندی از رعایت قانون و اخلاق و انصاف از سوی همگان باشد.

مسئول ستاد انتخابات شهرستان تفت با بیان این که بر اساس قانون انتخابات، فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است تاکید کرد: استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر میزان ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور غیر مجاز می باشد.

دهقانی با بیان این که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات ممنوع می باشد گفت: ستاد انتخابات شهرستان تفت در حال رصد شرایط موجود بوده و کلیه تخلفات را بررسی و برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد کرد.

وی با بیان این که تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیأت اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی نیز غیرمجاز می باشد خواستار دقت نظر همه کاندیداها برای اجرای مطلوب قانون انتخابات شد.

در ادامه نشست اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تفت به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.