معاون فرماندار تفت در نشست صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به ابلاغ  منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری، آن را گام مهم و اساسی برای کمک به توسعه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "ناصر دهقانی" در حاشیه این نشست که با حضور اعضاء در محل فرمانداری تفت برگزار شد گفت: صیانت از حقوق شهروندان از اصلی ترین وظایف حکومت هاست و نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر گرفته از عالی ترین آموزه های اخلاقی و اسلامی است در این رابطه اهتمام خاص و ویژه ای دارد.

معاون فرماندار تفت با بیان که احکام و آموزه های دینی ما، مملو از غنی ترین و کامل ترین دستورات در دفاع از حقوق افراد و انسانهای جامعه است ادامه داد: اسلام ناب محمدی(ص) اهمیت بسیار زیادی را به دفاع از حقوق همه افراد جامعه داده و کامل ترین مفاهیم و آموزه ها را در این رابطه ارائه نموده است.

دهقانی تدوین منشور حقوق شهروندی را کاری بسیار مهم و ارزشمند در راستای آگاهی بیشتر شهروندان به حقوق خویش و همچنین استیلای مردم به حقوق خود ارزیابی کرد و گفت: این منشور که مبتنی بر قانون اساسی کشور، به عنوان یک میثاق نامه ملی، و بر اساس احکام مترقی اسلام ناب تدوین شده است از اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید به شمار می آید.

وی پیگیری برای تحقق ساز و کار اجرایی این سند را قابل توجه دانست و افزود: همه دستگاههای دولتی مکلف هستند در راستای وظایف خویش، گامهای لازم را برای تحقق مفاد این منشور در عرصه های اجرایی بردارند.

معاون فرماندار تفت در پایان خواستار تمرکز جلسات صیانت از حقوق شهروندی شهرستان برای تعریف ساز و کارهای لازم برای دستیابی به نتایج مطلوب در راستای اجرایی نمودن منشور حقوق شهروندی شد.

در ادامه این نشست اعضاء به بیان دیدگاهها و نکته نظرات خود پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.