شوراي مديريت بحران شهرستان تفت با صدور بيانيه اي، انتشار مطالب كذب و غيرواقع در شبكه هاي مختلف اجتماعي منسوب به اين شورا را تكذيب كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، در اين بيانيه آمده است: با توجه به انتشار برخي مطالب كذب و غيرواقع منسوب به شوراي مديريت بحران شهرستان تفت به اطلاع مردم شريف شهرستان تفت مي رساند شوراي مديريت بحران شهرستان تفت تاكنون بيانيه و يا اطلاعيه اي در خصوص وقوع شرايط بحراني در تفت در رابطه با بارندگي احتمالي صادر نكرده و كليه مطالب منتشر شده در اين رابطه كذب محض مي باشد و بيانيه و اطلاع هاي رسمي اين شورا، صرفا از طريق پايگاه اينترنتي فرمانداري تفت منتشر مي شود و كليه مطالب منسوب به اين شورا از سوي هر نهاد و مجموعه ديگري غير موثق مي باشد.

يادرآور مي شود طي روزهاي اخير مطالبي به نقل از شوراي مديريت بحران شهرستان در شبكه هاي مجازي اشاعه يافته بود كه خلاف واقع و كذب است.