معاون فرماندار و مسئول ستاد انتخابات شهرستان تفت با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و آغاز زمان تبلیغات داوطلبان از 21 اردیبهشت ماه تاکید کرد: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "ناصر دهقانی تفتی" در گفتگوی اختصاصی با اشاره به ضرورذت التزام همگان به رعایت قانون انتخابات گفت: تنها در سایه رعایت مر قانون می تواند زمینه برقراری انضباط کاری مطلوب و برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه را در 29 اردیبهشت ماه فراهم آورد.

معاون فرماندار تفت با اشاره به ابلاغ دستور العمل انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه تبلیغات اظهار داشت: کاندیداها و طرفداران آنها باید به درستی بر مفاد این دستور العمل اشراف داشته باشند و ضمن آگاهی از حقوق خود در حوزه تبلیغات، تضییع کننده حق سایرین نشوند.

مسئول ستاد انتخابات شهرستان تفت با بیان این که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات ممنوع است افزود: مهلت قانونی تبلیغات برای شوراهای اسلامی شهر و روستا از 21 اردیبهشت ماه به مدت هفت روز انجام خواهد شد.

دهقانی با بیان این که هر گونه پلاکارد با ابعاد بیشتر از 70×100 سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی ) و همچنین دیوار نویسی، راه‌اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی غیرمجاز است افزود: استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر میزان ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور نیز ممنوع می باشد.