فرماندار و نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در دیدارهای جداگانه با اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تفت و نیر و بخش گاریزات، مسائل و مشکلات هر منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و در این نشستهای کاری و صمیمانه "کمال دهقانی فیروزآبادی" بر پیگیری مسائل و مشکلات منطقه ازطریق مذاکره با مقامات عالی در کشور قول مساعد داد.


04(530).JPG 04(537).JPG 04(536).JPG 04(535).JPG 04(534).JPG 04(533).JPG 04(532).JPG 04(531).JPG
Yes