بازدید فرماندار شهرستان تفت از عملیات بهسازی استخر سرپوشیده تفت

فرماندار شهرستان تفت از عملیات بهسازی استخر سرپوشیده غدیر تفت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علی دهقان نیری" فرماندار شهرستان تفت از عملیات بهسازی استخر سرپوشیده غدیر تفت بازدید کرد.

فرماندار تفت در این بازدید در جریان آخرین وضعیت بهسازی استخر سرپوشیده شهر تفت قرار گرفت و تسریع درروند عملیات عمرانی آن را خواستار شد.