بازدید فرماندار شهرستان تفت از مدرسه هنرستان کاردانش عباس ابن علی (ع) تفت

فرماندار شهرستان تفت از مدرسه هنرستان پسرانه کاردانش عباس ابن علی (ع) در شهر تفت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علی دهقان نیری" فرماندار شهرستان تفت از مدرسه هنرستان پسرانه کاردانش عباس ابن علی (ع) در شهر تفت بازدید کرد.

دهقان نیری از کارگاه‌های مربوط به رشته برق این مدرسه بازدید کرد و از فعالیت های صورت گرفته به منظور تجهیز این کارگاه ها تقدیر کرد؛ وی همچنین قول مساعد به‌منظور پیگیری برای رفع برخی از مشکلات این واحد آموزشی را داد.