بازدید فرماندار شهرستان تفت از پروژه نهضت ملی مسکن شهر بخ

فرماندار شهرستان تفت با همراهی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار گاریزات و تعدادی از اعضای شورای مسکن شهرستان از پروژه نهضت ملی مسکن در شهر بخ بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علی دهقان نیری"فرماندار شهرستان تفت با همراهی "علی احمدیان"معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، "ابوالفضل دهقان طزرجانی" بخشدار گاریزات و تعدادی از اعضای شورای مسکن شهرستان از پروژه نهضت ملی مسکن در شهر بخ بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

فرماندار شهرستان تفت در این بازدید دستوراتی در راستای سریع درروند آماده‌سازی سایت مسکن نهضت ملی در شهر بخ را داد.

دهقان نیری از پیگیری خود برای تأمین آب و زیرساخت‌های موردنیاز سایت طرح نهضت ملی مسکن در شهر بخ خبر داد.