بازدید فرماندار شهرستان تفت از یک واحد دامداری در روستای علی آباد

فرماندار شهرستان تفت با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،بخشدار مرکزی تفت و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان از یک واحد دامداری در روستای علی آباد بازدید کرد و به بررسی مسائل و مشکلات این واحد تولیدی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"علی دهقان نیری" فرماندار شهرستان تفت با همراهی "علی احمدیان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، "مصطفی صادقیان" بخشدار مرکزی تفت و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان از یک واحد دامداری در روستای علی آباد بازدید کرد و به بررسی مسائل و مشکلات این واحد تولیدی پرداخت.

دهقان نیری در این بازدید قول مساعد به منظور پیگیری مسائل و مشکلات این واحد دامداری را داد.