بازدید مدیر دفتر مدیریت پایدار سرزمین در قرارگاه پیشرفت همه جانبه وزارت کشور و مشاور عالی رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوراز تعدادی از بندهای خاکی شهرستان تفت

مشاور و مدیر دفتر مدیریت پایدار سرزمین در قرارگاه پیشرفت همه جانبه وزارت کشور و مشاور عالی رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همراهی معاون این دفتر،فرماندار شهرستان تفت ،مدیرکل مدیریت بحران استان یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از تعدادی از بندهای خاکی شهرستان تفت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"علیرضا دُر" مشاور و مدیر دفتر مدیریت پایدار سرزمین در قرارگاه پیشرفت همه جانبه وزارت کشور و مشاور عالی رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همراهی "محمد علی طالبی" معاون این دفتر ، "علی دهقان نیری" فرماندار شهرستان تفت ، "محمد علی ملک زاده" مدیرکل مدیریت بحران استان یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از تعدادی از بندهای خاکی شهرستان تفت بازدید کرد.

"علی دهقان نیری" در جریان این بازدید مسائل و مشکلات مربوط به بندهای خاکی و سیل بندهای شهرستان تفت را بیان کرد و تخصیص منابع اعتباری برای بهسازی و لایروبی این بندها و سیل بندها را خواستار شد.

"علیرضا دُر "نیز در این بازدید قول مساعد به منظور پیگیری تخصیص منابع اعتباری مورد نیاز برای لایروبی سیل بندها و بندهای خاکی در نقاط شهری و روستایی شهرستان تفت را داد.