بازدید مسئولان استانی و شهرستانی از بام تفت

سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با همراهی مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری،مدیرکل صداوسیما مرکز یزد، بخشدار مرکزی تفت و جمعی از مسئولان از بام تفت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"علی دهقان نیری"سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با همراهی "امیرعلی علوی نیا"مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری، "احسان کریمی میبدی"مدیرکل صداوسیما مرکز یزد، "مصطفی صادقیان"بخشدار مرکزی تفت و جمعی از مسئولان از بام تفت بازدید کرد.

در این بازدید ابتدا موضوع افزایش تجهیزات صداوسیما در این مکان به‌منظور افزایش پوشش خدمات‌دهی صداوسیما موردبررسی قرار گرفت.

در ادامه نیز با حضور مسئولان مسائل و مشکلات پیش روی پروژه گردشگری بام تفت موردبررسی قرار گرفت.