بررسی مسائل و مشکلات شعب بانک کشاورزی شهرستان تفت

در نشستی با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان تفت،مدیر شعب بانک کشاورزی در استان یزد ، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی تفت و جمعی از مسئولان مسائل و مشکلات شعب بانک کشاورزی دایر در شهرستان تفت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،در نشستی با حضور "علی دهقان نیری"سرپرست فرمانداری شهرستان تفت، "فرهاد کشمیرشکن" مدیر شعب بانک کشاورزی در استان یزد ، "علی احمدیان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، "مصطفی صادقیان" بخشدار مرکزی تفت و جمعی از مسئولان مسائل و مشکلات شعب بانک کشاورزی دایر در شهرستان تفت مورد بررسی قرار گرفت.

انتقال حساب صنایع دایر در شهرستان تفت به شعب بانک های شهرستان تفت از جمله مباحثی بود که در این نشست پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.