برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت

جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضای این شورا در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست "علی احمدیان" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضای این شورا در فرمانداری تفت برگزار شد.

در این جلسه از شورای ترافیک شهرستان تفت گزارشی از بازدید صورت گرفته توسط اعضای کمیته فنی این شورا در خصوص نقاط حادثه خیز شهر تفت ارائه و تصمیماتی در راستای رفع بعضی از موارد مطرح شده اتخاذ شد.