برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت

جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست "علی دهقان نیری" سرپرست فرمانداری و با حضور بخشدار نیر ، شهردار تفت و سایر اعضای این شورا در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست "علی دهقان نیری" سرپرست فرمانداری و با حضور بخشدار نیر ، شهردار تفت و سایر اعضای این شورا در فرمانداری تفت برگزار شد.

در این جلسه در ابتدا طرح های ترافیکی روستاهای مزرعه خسرو و محمود آباد دهستان سخوید مورد بررسی قرار گرفت و مشاور به ارائه این دو طرح ترافیکی پرداخت.

بررسی طرح های ترافیکی پیشنهادی شهرداری تفت دستور کار دوم این جلسه بود که پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بررسی نامه های رسیده به دبیرخانه شورای ترافیک شهرستان تفت مستقر در فرمانداری دیگر موضوعی بود که در این جلسه در دستور کار قرار داشت.

در پایان برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای بازدید از نقاط حادثه خیز مناطق شهری و روستایی شهرستان تفت توسط اعضای کمیته فنی شورای ترافیک این شهرستان صورت گرفت.