برگزاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان تفت

شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان تفت به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور سایر اعضای این شورا در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان تفت به ریاست
"حمیدرضا فلاح تفتی "معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور سایر اعضای این شورا در فرمانداری تفت برگزار شد.

تبیین طرح ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا دستور کار اصلی این جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان تفت بود که "سید محمود واعظ پور"سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان توضیحاتی پیرامون نحوه اجرای کار ارائه نمود و خواستار همکاری بین دستگاهی در راستای اجرای مناسب این طرح در نقاط شهری و روستایی شهرستان تفت شد.

گفتنی است مهم‌ترین هدف بسیج ملی غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون افزایش آگاهی عموم مردم در خصوص این دو بیماری، غربالگری، شناسایی، پیگیری و مراقبت بیماران با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع است و در این طرح تمامی خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های پزشک خانواده و مراکز خدمات جامع سلامت و همچنین ایستگاه سیار و مراکز درمانی بخش دولتی  خصوصی در این طرح مشارکت دارند.