به میزبانی بخشداری نیر؛

برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان تفت

جلسه شورای مسکن شهرستان تفت در راستای اتخاذ تصمیماتی به منظور تسریع در روند اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن شهر نیر به ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بخشدار نیر و تعدادی از اعضای شورای مسکن شهرستان تفت در بخشداری نیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جلسه شورای مسکن شهرستان تفت در راستای اتخاذ تصمیماتی به منظور تسریع در روند اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن شهر نیر به ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بخشدار نیر و تعدادی از اعضای شورای مسکن شهرستان تفت در بخشداری نیر برگزار شد.

 فرماندار شهرستان تفت که برای رصد پروژه های نهضت ملی مسکن در سه شهر تفت ، نیر و بخ بازدید و برگزاری جلسات شورای مسکن در همان منطقه بعد از بازدید را در دستور کار قرار داده بود ؛ بعد از بازدید از زمین های واگذار شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر نیر در جلسه ای راه های تسریع در روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی و آماده سازی زمین برای واگذاری به سایر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر نیر را بررسی کرد.

 در این جلسه مصوباتی پیرامون اطلاع رسانی به متقاضیان برای شروع عملیات ساخت و ساز در زمین های واگذار شده و برنامه ریزی برای خلع بد زمین و تحویل به متقاضیان جدید در صورت عدم شروع ساخت و ساز در موعد مقرر و هم چنین هماهنگی برای شروع عملیات آماده سازی زمین برای واگذاری جدید اتخاذ شد.