به میزبانی بخشداری گاریزات؛

برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان تفت

جلسه شورای مسکن شهرستان تفت به ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار گاریزات و تعدادی از اعضای شورای مسکن شهرستان تفت در بخشداری گاریزات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جلسه شورای مسکن شهرستان تفت به ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار گاریزات و تعدادی از اعضای شورای مسکن شهرستان تفت در بخشداری گاریزات برگزار شد.

فرماندار شهرستان تفت بعد بازدید از سایت نهضت ملی مسکن در شهر بخ با تشکیل جلسه شورای مسکن شهرستان تفت در بخشداری گاریزات ؛ تسریع در روند واگذاری زمین به متقاضیان برای شروع عملیات ساخت و ساز را خواستار شد.

بحث و تبادل نظر پیرامون واگذاری زمین بنیادی در تعدادی از روستاهای بخش گاریزات دیگر موضوعی بود که در این جلسه پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی در این باره اتخاذ شد.