برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت

اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت در سال 1402 با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت و سایر اعضای این کمیته در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت در سال 1402 با حضور "علی احمدیان"معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، "ملیحه عرفانی" دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت و سایر اعضای این کمیته در فرمانداری تفت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه "ملیحه عرفانی" دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت توضیحاتی پیرامون نحوه تخصیص اعتبارات تملک دارایی در سال 1401 ارائه داد.

گزارش جذب اعتبارات تملک دارایی سال 1401 توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان تفت دستور کار دیگر این نشست بود که معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برجذب اعتبارات تخصیص‌یافته شده و همچنین جذب اعتبارات ملی در راستای اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

تصمیم‌گیری پیرامون اعتبار شش‌ماهه دوم سال 1401 در حدود 45 میلیارد ریال اعتبار روستاهای فاقد دهیاری که در اختیار بخشداری‌های شهرستان تفت برای اجرای پروژه‌های عمرانی قرارگرفته است دیگر دستور کار این جلسه بود.

تصویب روستاهای بالای هزار نفر مشمول آیین‌نامه اجرایی ماده یک که شامل روستاهای اسلامیه ، نصرآباد ، دهشیر و بنادکوک دیزه بود آخرین دستور کار این جلسه بود.