برگزاری قرارگاه حجاب و عفاف شهرستان تفت

قرارگاه حجاب و عفاف شهرستان تفت به ریاست معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،قرارگاه حجاب و عفاف شهرستان تفت به ریاست "حمیدرضا فلاح تفتی"معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

ارائه گزارش" میثم فلاح" مدیر آمورش و پرورش شهرستان تفت در خصوص اقدامات و برنامه های حوزه حجاب و عفاف با توجه به در پیش رو بودن آغاز سال تحصیلی یکی از دستورکار های این جلسه بود.

در ادامه این جلسه "سرهنگ شیرمردی" از کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی استان یزد نیز در این جلسه به ارائه برنامه آموزشی در خصوص عفاف و حجاب و نقش خانواده ها در تربیت فرزندان پرداخت.