دیدار سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با همراهی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و مسئولان حوزه بهداشت و درمان این شهرستان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دیدار کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با همراهی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و مسئولان حوزه بهداشت و درمان این شهرستان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دیدار کرد .

در این دیدار مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان مناطق شهری و روستایی شهرستان تفت موردبررسی قرار گرفت.

بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان یزد در حوزه بهداشت و درمان شهرستان تفت ازجمله تکمیل پروژه اورژانس پیش بیمارستانی شهید بهشتی تفت  و تکمیل طرح توسعه بیمارستان روان‌پزشکی تفت ازجمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

بررسی مصوبات سفر استاندار یزد به مناطق مختلف شهرستان تفت در حوزه بهداشت و درمان و همچنین تأمین منابع اعتباری برای پروژه‌های عمرانی این حوزه دیگر دستور کار این نشست بود.

تخصیص منابع اعتباری برای تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت خیری شهید درعلی اسلامیه و مرکز خدمات جامع سلامت خیری حاج عباسعلی دهقانی و همچنین تجهیز پایگاه اورژانس خیری حاج محمود غنی زاده از مصوبات این نشست بود.

تأمین نیروی انسانی موردنیاز برای مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان تفت ازجمله حضور پزشکان متخصص در مراکز درمانی شهرستان دیگر موضوع موردبحث این نشست بود که تصمیماتی پیرامون این موضوع اتخاذ شد.