دیدار فرماندار شهرستان تفت با مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری

فرماندار شهرستان تفت با همراهی معاونین فرمانداری با مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد دیدار و پیرامون مسائل مختلف حضور اتباع در این شهرستان بحث و تبادل‌نظر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "محمد دهشیری"فرماندار شهرستان تفت با همراهی "علی احمدیان" و "حمیدرضا فلاح تفتی" معاونین فرمانداری با "محمدحسین قانعیان"مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد دیدار و پیرامون مسائل مختلف حضور اتباع در این شهرستان بحث و تبادل‌نظر کرد.

تقویت زیرساخت‌های مهمانشهر انصار تفت و سامان‌دهی حضور اتباع در مناطق شهری و روستایی ازجمله مواردی بود که در این دیدار پیرامون آن بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

برگزاری نشست های کارشناسی مستمر در راستای سامان‌دهی حضور اتباع در مناطق مختلف شهرستان ازجمله دیگر مواردی بود که در این نشست پیرامون آن تأکید شد.