با حکم استاندار یزد؛

انتصاب سرپرست فرمانداری شهرستان تفت

 استاندار یزد طی حکمی "محمد دهشیری" را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان تفت را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ "مهران فاطمی" استاندار یزد با صدور حکمی "محمد دهشیری" را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان تفت منصوب کرد.