به گزارش ستاد سرشماری کشاورزی در تفت، "محمود زارع" با اشاره به در پیش بودن برگزاری سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 گفت: یکی از مهم ترین عرصه ها در این رابطه عرصه اطلاع رسانی است و دانش آموزان با توجه به نقش مهمی که در خانواده ها دارند می توانند در این رابطه موثر باشند.

فرماندار تفت با بیان این که برگزاری موفق سرشماری کشاورزی کمک بزرگی به تدوین سیاست های کلی در این بخش است ادامه داد: دانش آموزان به عنوان آینده سازان میهن عزیز اسلامی باید این موضوع را برای خانواده های خویش و به ویژه کشاورزان عزیز تبیین نمایند.

زارع از برگزاری همزمان زنگ سرشماری کشاورزی در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: این زنگ ساعت 9 صبح روز شنبه 5 مهرماه همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان تفت به ویژه مدارس روستایی نواخته خواهد شد.

وی از برگزاری نمادین این مراسم در یکی از مدارس روستای اسلامیه شهرستان تفت خبر داد و اظهار داشت: این مراسم همزمان با آغاز رسمی سرشماری کشاورزی با حضور مسئولین استانی و ستاد سرشماری کشاورزی برگزار و در آن موضوع سرشماری به درستی تبیین خواهد شد.

یادآور می شود سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 همزمان با سراسر کشور در شهرستان تفت نیز از پنجم مهر آغاز و به مدت 43 روز ادامه خواهد داشت.