جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت برگزار شد

جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت با ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای شورای ترافیک شهرستان به‌منظور بررسی طرح‌های ترافیکی نقاط شهری و روستایی شهرستان و بررسی نامه‌ها و درخواست‌های مردمی رسیده به این شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جلسه شورای ترافیک این شهرستان با ریاست "علیرضا نوکار" فرماندار و با حضور "ناصر دهقانی تفتی"معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای شورای ترافیک شهرستان به‌منظور بررسی طرح‌های ترافیکی نقاط شهری و روستایی شهرستان و بررسی نامه‌ها و درخواست‌های مردمی رسیده به این شورا برگزار شد.

در این جلسه ابتدا طرح‌های ترافیکی روستاهای باغ بید، درب باغ و قلندری از توابع بخش نیر موردبررسی قرار گرفت.

فرماندار تفت پیرامون ارسال طرح‌های ترافیکی در نقاط مختلف شهرستان به شورای ترافیک خواستار ارائه طرح توجیهی ، برآورد هزینه و منابع اعتباری اجرای پروژه به این شورا شد تا در تصمیم‌گیری همه موارد در نظر گرفته شود.

بررسی نامه‌ها و درخواست‌های مردمی رسیده به شورای ترافیک دستور کار دیگر شورای ترافیک شهرستان تفت بود که اعضای شورای ترافیک با درخواست اهالی روستای صالح‌آباد مبنی بر نصب سرعت کاه استاندارد در ورودی روستا موافقت نموند.

تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط برای نظارت بر اجرای استاندارد پروژه‌های سرعت کاه در نقاط شهری و روستایی مصوبه پایانی شورای ترافیک شهرستان تفت بود.