نشست شورای سلامت شهرستان تفت با حضور فرماندار، معاون فرماندار، بخشداران و مدیران دستگاههای عضو در محل فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "محمود زارع رشکوییه" در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت موضوع سلامت در جامعه گفت: تشکیل منظم و سازنده نشست های شورای سلامت در شهرستان، گامی مهم در تدوین راهبردها و سیاستهای سلامت در شهرستان است و می تواند برنامه عملی را برای مقابله با برخی چالشها در این حوزه ارائه نماید.

فرماندار تفت هماهنگی بین بخشی را در دستیابی به اهداف تنظیمی سلامت در سطح شهرستان مهم ارزیابی کرد و خواستار ایفای نقش همه دستگاههای مسئول در این رابطه شد.

وی همچنین با ستودن اقدامات ارزنده در حوزه سلامت و بهداشت در دولت تدبیر و امید گفت: اقدامات صورت گرفته در قالب طرح تحول سلامت، بارها از سوی مردم شریف مورد تایید قرار گرفته و رضایت عمومی و اقبال جامعه را در پی داشته است.

فرماندار تفت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به معضل مگس گلخانه ای در شهرستان بر ارائه تمهیدات لازم از سوی دستگاههای مسئول در این رابطه تاکید کرد و گفت: بهره گیری از کودهای استاندارد و مناسب به ویژه کودهای کمپوست می تواند در کاهش رشد و ازدیاد مگس های گلخانه ای موثر باشد.

وی با تاکید بر آموزش گلخانه داران در این رابطه،  ادارات جهاد کشاورزی و محیط زیست را مامور کرد تا نظارت دقیق و مداومی را برای سرپوشش دار بودن محل کودهای گلخانه ای به عمل آورند.

در ادامه این نشست اعضاء به بیان دیدگاهها و نکته نظرات خود پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.