به گزارش ستاد سرشماری عمومی کشاورزی تفت، "حسین طهرانی" در این نشست که مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS استانداری یزد نیز حضور داشت با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان تفت در بخش های مختلف گفت: همکاری موثر و سازنده مدیریت ارشد شهرستان برای برگزاری موفق سرشماری کشاورزی شایسته تقدیر است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران اجرای سرشماری کشاورزی سال 93 را پروژه ای عظیم و از نظر فناوری در کشور بی نظیر عنوان کرد و گفت: تردیدی نیست هر مقدار که سرشماری ها تخصصی تر شود مشکلات آن نیز دقیق تر و حساس تر می شود.

وی با اشاره به این که سرشماری عمومی کشاورزی در کشور هر ده سال یکبار برگزار می شود ادامه داد: آنچه که در این سرشماری از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع کیفیت پاسخگویی جامعه هدف می باشد که باید با اطلاع رسانی دقیق و سازنده در این رابطه اقدام شود.

وی از استفاده از بیش از 7 هزار و 500 رایانه قابل حمل(تبلت) در این سرشماری در کشورخبر داد و افزود: برگزاری این سرشماری می تواند گامی مهم در مسیر تحقق دولت الکترونیک باشد.

طهرانی با بیان این که تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان تفت بسیار عالی است از خدمات و تلاش های صورت گرفته در این رابطه قدردانی کرد.

در ادامه این نشست رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران به اتفاق فرماندار تفت از کلاس آموزش ماموران آمار سرشماری بازدید و در جریان روند فعالیت های آموزشی ستاد سرشماری کشاورزی تفت قرار گرفت.