فرماندار تفت به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور در اداره مخابرات تفت فرا رسیدن این مناسبت را گرامی داشت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "محمود زارع رشکوییه" با تبریک این روز به همه عوامل و دست اندر کاران عرصه روابط عمومی گفت: روابط عمومی ها حقیقتا پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و می توانند بهترین زمینه را برای خدمت رسانی سازنده به مردم شریف فراهم آورند.

فرماندار تفت با اشاره به تقارن مبارک روز ارتباطات و روابط عمومی و انتخابات 29 اردیبهشت ماه افزود: روابط عمومی ها می توانند بهترین بستر ساز برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باشند.

فرماندار تفت با بیان این که انتخابات، نماد وحدت و همبستگی ملت رشید ایران اسلامی است افزود: روابط عمومی ها می توانند با رعایت اصل بی طرفی و قانونمداری در مسیر جلب حضور حداکثری مردم بکوشند و روز 29 اردیبهشت ماه را به روزی درخشان در تاریخ ایران اسلامی بدل نمایند.

فرماندار تفت در ادامه از بخشهای مختلف اداره مخابرات تفت بازدید کرد و در جریان فعالیت ها و اقدامات این نهاد قرار گرفت.