به گزارش ستاد سرشماری کشاورزی تفت، "محمود زارع" در بازدید از مراحل آموزش ماموران سرشماری کشاورزی در محل فرمانداری با اشاره به جایگاه مهم سرشماری کشاورزی در شهرستان تفت گفت: شهرستان تفت به دلیل وسعت مناطق روستایی و زمین های کشاورزی از جایگاه مهمی در سرشماری کشاورزی امسال برخوردار است.

فرماندار تفت با بیان این که بیش از 60 درصد جمعیت شهرستان تفت در مناطق روستایی سکونت دارند گفت: این موضوع بر اهمیت برگزاری سرشماری در شهرستان تفت افزوده است.

زارع با قدردانی از خدمات و تلاشهای ستاد سرشماری کشاورزی شهرستان تفت اظهار داشت:  سرشماری کشاورزی زیربنای تحولات مثبت در بخش کشاورزی است و این موضوع باید به نحو شایسته برای جامعه هدف این سرشماری، تبیین شود.

عالی ترین مقام اجرایی شهرستان با اشاره به نوآوری صورت گرفته در این سرشماری در استفاده از رایانه قابل حمل(تبلت) گفت: این سرشماری آزمون بزرگی در مسیر تحقق دولت الکترونیک است که امیدواریم ماموران سرشماری در تحقق این امر مهم موفق باشند.

یادآور می شود سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 همزمان با سراسر کشور در شهرستان تفت نیز از پنجم مهر آغاز و به مدت 43 روز ادامه خواهد داشت.