نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار تفت در یک روز کاری و در محل فرمانداری در نشست های جداگانه با حضور مدیران کل استان یزد در حوزه های کشاورزی، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بخشداران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بررسی مهم ترین مسائل و مشکلات شهرستان تفت در حوزه های کشاورزی، راه و میراث فرهنگی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

عکاس: پیمان پورمساحیان


photo_2017-07-13_11-30-32.jpg photo_2017-07-13_11-30-43.jpg photo_2017-07-13_11-30-56.jpg photo_2017-07-13_11-31-01.jpg photo_2017-07-15_09-00-28.jpg photo_2017-07-15_09-00-42.jpg photo_2017-07-15_09-00-56.jpg photo_2017-07-15_09-01-04.jpg