مراسم  تكريم و معارفه بخشدار گاريزات با حضور مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد و فرماندار تفت و با حضور جمعی از مردم شریف این بخش در محل بخشداری برگزار شد.

در این نشست محمد حسین قانعیان به عنوان بخشدار جدید گاریزات و کهدوئیه معرفی و از خدمات حاج حیدری قدردانی شد.