فرماندار و نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در دیدارهای جداگانه با اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تفت و نیر و بخش گاریزات، مسائل و مشکلات هر منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و در این نشستهای کاری و صمیمانه "کمال دهقانی فیروزآبادی" بر پیگیری مسائل و مشکلات منطقه ازطریق مذاکره با مقامات عالی در کشور قول مساعد داد.