آغاز عمليات اجرايي لوپ تقاطع ده بالا


مهران دادخواه: مطالعات لوپ پل ده بالا صورت گرفته و عمليات اجرايي بزودي آغاز مي گردد.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، با پيگيري هاي بعمل آمده توسط اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت ، عمليات اجرايي لوپ تقاطع كمربندي جديد تفت – يزد با محور ده بالا توسط اين اداره بزودي آغاز مي گردد. با اجراي اين طرح بر روي پل محور ده بالا ، براي وسائط نقليه عبوري از كمربندي جديد كه بسمت يزد در حال حركت مي باشند ، امكان ورود به داخل شهر تفت ميسر مي گردد. مسير مورد نظر توسط مشاور مربوطه مطالعه و طراحي گرديده و روي زمين پياده و آماده شروع بكار ماشين آلات مورد نظر مي باشد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :