بازديد امام جمعه و جمعي از مسئولين شهرستان تفت از مجتمع قدس


امام جمعه، شهردار و جمعي از مسئولين شهرستان تفت، از مجتمع فرهنگي- مذهبي قدس بازديد كردند.

در تاريخ 22/04/91 بازديدي با حضور امام جمعه، شهردار، سرپرست اداره راه و شهرسازي تفت و همچنين هيئت امناي مسجد قدس، از مجتمع فرهنگي- مذهبي قدس صورت گرفت. در اين بازديد پيرامون برگزاري نماز جمعه در محل مجتمع قدس، بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد اقدامات لازم جهت برگزاري اين مراسم انجام گيرد.

آدرس کوتاه :