بازدید بخشدار مرکزی و دهیاران و روسای شوراهای آباده شیراز از روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی تفت


بخشدار مرکزی و دهیاران و روسای شوراهای اسلامی شهرستان آباده شیراز در سفری یک روزه، با همراهی بخشدار مرکزی تفت و دهیار روستاهای مربوطه، از روستاهای هدف گردشگری اسلامیه و توران پشت و مبارکه بازید به عمل آورند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید از مراکز گردشگری و بافت تاریخی و همچنین چند مرکز گردشگری روستایی و اقامتگاه بومگردی روستایی این روستاها بازدید و دهیاران روستاهای اسلامیه و توران پشت و مبارکه توضیحاتی پیرامون اقدامات صورت گرفته در خصوص جذب بودجه و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی به آنها ارائه نمودند وتبادل تجربیات در جهت توسعه پایدار روستایی صورت گرفت.آدرس کوتاه :