بازدید بخشدار نیر از از پروژه سنگ فرش و محوطه سازی روستای قلندری


بخشدار نیر به همراه کارشناس فنی امور دهیاریهای بخش باحضور در روستای قلندری از پروژه سنگ فرش و محوطه سازی این روستا بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر بخشدار نیر به همراه کارشناس فنی امور دهیاریهای بخش باحضور در روستای قلندری از پروژه سنگ فرش و محوطه سازی این روستا بازدید بعمل آورد.

در این بازدید که دهیار و اعضای شورا نیز حضور داشتند دیگر مسائل و مشکلات روستا نیز مورد بررسی قرار گرفت.آدرس کوتاه :