بازدید عمليات شبكه گذاري آب شرب تعدادی از روستاهاي دهستان سخويد


بخشدار نیز از عملیات شبکه گذاری آب شرب تعدادی از روستاهای دهستان سخوید بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر ،با حضور "روح الله ميرخليلي" بخشدار نير عممليات شبكه گذاري آب شرب روستاهاي قلندري، مورك، حاجي آباد و كربلاي علي دهستان سخويد توسط شركت تعاوني دهياري هاي بخش نير آغاز شد.

با انجام و اتمام عمليات فوق الذكر و با تکمیل پروژه آب رسانی طرح غدیر روستاهاي دهستان سخويد از شبكه آب شرب بهره مند خواهند شد.آدرس کوتاه :