بازدید نماینده مردم تفت و میبد ، فرماندار و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از بیمارستان شهید بهشتی تفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی " ضمن تشکر از مدیریت ، پزشکان و پرسنل بیمارستان شهید بهشتی تفت ، با بیان اینکه امید است مشکلات اساسی بیمارستان مورد توجه داشگاه علوم پزشکی استان قرار گیرد گفت: بیمارستان شهید بهشتی تفت در گذشته ای نه چندان دور بسیار فعال بود و بخش خصوصی آن نیز به مردم خدمات رسانی می کرد اما امروزه با مشکلات بسیار زیادی روبرو می باشد و امید است با  همکاری دانشگاه این مشکلات حل گردد . وی در ادامه افزود : امید است با تامین پزشک متخصص، بخش سونوگرافی بیمارستان در تمامی ایام هفته جوابگوی بیماران باشد و مشکلات دستگاه سی تی اسکن نیز هر چه سریعتر برطرف گردد و آماده خدمت دهی به مراجعان این بخش باشد. فرماندار شهرستان تفت با حمایت از طرح گردشگری سلامت در شهرستان افزود: امید است با توجه به نزدیکی شهر تفت با مرکز استان از پتانسیل و امکانات این بیمارستان در جهت خدمت رسانی به مراجعه کنندگانی که از سایر نقاط کشور جهت درمان به استان مراجعه می کنند استفاده شود و بحث گردشگری سلامت در شهرستان رونق بگیرد و به طبع در زمینه اشتغال نیز اتفاق خوبی در شهر تفت خواهد افتاد. بالاترین مقام اجرایی شهرستان خواهان تامین پزشک متخصص برای بیمارستان شد و بیان کرد: بیمارستان شهید بهشتی از امکانات و تجهیزات بسیار خوبی برخوردار است اما متاسفانه در تامین پزشک با مشکل روبرو می باشد و امید است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این مشکل نیز برطرف شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی " ضمن تشکر از مدیریت ، پزشکان و پرسنل بیمارستان شهید بهشتی تفت ، با بیان اینکه امید است مشکلات اساسی بیمارستان مورد توجه داشگاه علوم پزشکی استان قرار گیرد گفت:

بیمارستان شهید بهشتی تفت در گذشته ای نه چندان دور بسیار فعال بود و بخش خصوصی آن نیز به مردم خدمات رسانی می کرد اما امروزه با مشکلات بسیار زیادی روبرو می باشد و امید است با  همکاری دانشگاه این مشکلات حل گردد .

وی در ادامه افزود : امید است با تامین پزشک متخصص، بخش سونوگرافی بیمارستان در تمامی ایام هفته جوابگوی بیماران باشد و مشکلات دستگاه سی تی اسکن نیز هر چه سریعتر برطرف گردد و آماده خدمت دهی به مراجعان این بخش باشد.

فرماندار شهرستان تفت با حمایت از طرح گردشگری سلامت در شهرستان افزود: امید است با توجه به نزدیکی شهر تفت با مرکز استان از پتانسیل و امکانات این بیمارستان در جهت خدمت رسانی به مراجعه کنندگانی که از سایر نقاط کشور جهت درمان به استان مراجعه می کنند استفاده شود و بحث گردشگری سلامت در شهرستان رونق بگیرد و به طبع در زمینه اشتغال نیز اتفاق خوبی در شهر تفت خواهد افتاد.

بالاترین مقام اجرایی شهرستان خواهان تامین پزشک متخصص برای بیمارستان شد و بیان کرد: بیمارستان شهید بهشتی از امکانات و تجهیزات بسیار خوبی برخوردار است اما متاسفانه در تامین پزشک با مشکل روبرو می باشد و امید است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این مشکل نیز برطرف شود.آدرس کوتاه :