بد حجابی و جذابیت کاذب


فرمانده انظامی شهرستان تفت "سرهنگ وحید احمدی" : امروزه بد حجابی وجذابیت کاذب آن برای تعدادی از افراد همواره تهدیدی برای سلامت و امنیت جامعه است که در اثر بی توجهی می تواند زمینه ساز آسیب ها وجرایم اجتماعی مختلف دیگری باشد

به گزارش خبر نگار روابط عمومی و تبلیغات فرماندهی انتظامی شهرستان تفت "سرهنگ وحید احمدی" فرمانده انظامی شهرستان تفت گفت :

حجاب، از اصول مهم در تحقق امنيت رواني و سلامت اجتماعي است كه براي نهادينه كردن آن در جامعه بايد فرهنگ سازي شود، برنامه ريزي درست و ترويج عفاف و حجاب و رعايت آن توسط عموم مردم، مي تواند ضامن سلامت و امنيت اجتماعي در جامعه باشد، همچنین حجاب سبب گسترش امنيت رواني و ايجاد زمينه براي رشد معنوي زنان و مردان مي شود.

ترويج عفاف و حجاب نه تنها باعث ايجاد امنيت اجتماعي فراگير مي شود بلكه راهکار مناسبی برای مبارزه با تهاجم فرهنگي، است، شناخت تاثير حجاب و نقش آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي مي تواند مسير حركت جامعه را به سوي ترقي و تعامل هموار سازد، از علل اهمیت موضوع رعایت عفاف و حجاب در جامعه، امنيت زنان، حفظ خانواده، پرهيز از روابط نادرست، تكريم زن، ايجاد فرزند حلال و از هم نپاشيدن كانون خانواده است؛ گرايش به عفاف و حجاب، گرايشی فطري در ميان زنان و مردان است و ميزان و شكل آن رابطه مستقيمي با اخلاق، فرهنگ و ساختار اجتماعي جوامع دارد. بر اين اساس مي توان گفت كه بد پوششي جز مباحث روز دنيا در فرآيند جهاني شدن و مدرنيته است و يكي از پيچيده ترين آسيب هاي اجتماعي مطرح در جامعه امروز محسوب مي شود.

حجاب و عفاف موضوعی ملي است و همه دستگاه ها و نهادهاي دولتي بايد در چارچوب وظايف و ماموريت هاي خود در اين زمينه عمل كنند، حجاب و عفاف يك دستور ديني است که از مسائل مهم و كليدي جامعه اسلامی ایران نیز به شمار مي آيد و با بسياري از مسائل داراي ابعاد سياسي، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي مرتبط است؛ حجاب در دين اسلام سهل انگاري مضر و يا سخت گيري بي مورد نبوده و آن گونه كه غرب تبليغ مي كند به معناي حبس زن يا پرده نشيني و دوري از شركت در مسائل اجتماعي نيست بلكه به اين معناست كه زن در معاشرت خود با مردان بيگانه موي سر و اندامش را بپوشاند و به جلوه گري و خودنمايي نپردازد.

اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين دين الهي لباس و پوشش براي زن و مرد را با تعديل و نظم مناسبي به جامعه بشري ارزاني داشته است. از انحرافات و يا افراط و تفريط هايي كه پيرامون پوشش زنان وجود داشته اجتناب کرده و در تشريح قانون حجاب، مرزي متناسب با غرايز انساني را در نظر گرفته است.

پوشش و حجاب به مثابه رسانه اي ارتباطي و به عنوان كنشي اجتماعي، از يك سو تحت تاثير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و از سوي ديگر، متاثر از كنشگران اجتماعي اعم از زن و مرد است . بدحجابي علاوه بر اين كه خود يك ناهنجاري اجتماعي به شمار مي آيد و جامعه را به بي بند و باري مي كشاند زمينه ساز بسياري از زشتي هاي اخلاقي است، وقتي به پوشش و متانت بي اعتنايي مي شود ، مسائل اخلاقي ديگر هم از جامعه رخت بر مي بندد؛ يكي از مراكز مهم فرهنگي كه نقش قابل توجهي در گسترش حجاب دارد صدا و سيما و رسانه ها هستند، زيرا تمام فيلم ها و برنامه هاي آن نقش الگودهي بسيار مهمي براي مردم دارد. باید در رسانه هاي گروهي و جرايد مخصوصا صدا و سيما روي حجاب مخصوصا حجاب برتر (چادر)تبليغ شود و فوايد حجاب و آثار شوم بدحجابي با شيوه هاي هنري تبيين شود و در تمامي برنامه هاي صدا و سيما سعي شود از چادر استفاده شود و از زنان محجبه تجليل به عمل آيد.

آسيب اجتماعي به نوعي عمل فردي يا جمعي گفته مي شود كه در چارچوب اصول اخلاقي و قواعد جمعي به صورت رسمي يا غير رسمي مورد رعايت قرار نگيرد و درنتيجه با منع قانوني يا قبح اخلاقي جامعه روبه رو مي شود، حجاب اسلامي در چار چوب اخلاق ديني قرار مي گيرد، عدم رعايت آن نوعي آسيب اجتماعي ساده تلقي مي شود، حال اين آسيب خود داراي مراتب و دسته بندي هاي خاصي است.

بد حجابي آثار متعددي در جامعه مي گذارد كه از جمله مي توان به نفوذ فرهنگ بيگانه، گسترش فساد و تباهي در جامعه، تضعيف اعتقادات و ارزشي ديني، اختلال در سلامت رواني جامعه و مواجه شدن نهاد خانواده با بحران اخلاقي _اجتماعي را نام برد، خانواده، نظام آموزشي و نهادهاي فرهنگي_اجتماعي، رسانه ها و دولتمردان در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم آن نقش غير قابل انكاري دارند كه مستلزم هماهنگي دستگاه هاي فرهنگي جامعه است، بدحجابي و پوشش نامناسب پيامدها و آثار جبران ناپذيري در فرهنگ، اخلاق و امنيت جامعه دارد و سلامت فرد و جامعه را تهديد مي كند، مراعات آن باعث حفظ نهاد خانواده ،آرامش رواني  و حفظ هويت فرهنگي جامعه می شود.

طلاق و تهديد خانواده، هوس مداري و تخريب خانواده، چشم چراني و مقايسه با همسر، دوستي هاي نامشروع، فريب ظواهر آراسته، جامعه پذيري ضعيف يا ناهمگون، كم رنگي تعلق به فرهنگ خودي و تعلق بيشتر به ديگر فرهنگ ها، ضعف اعتقادي، بحران هاي هويتي، تلقي محدوديت آفرين از حجاب، تغيير هنجارهاي جامعه، بي توجهي يا كم توجهي به پيامدهاي منفي بدحجابي و بي حجابي، غرب گرايي و الگوسازي از فرهنگ غرب، مدگرايي و تنوع طلبي نسل هاي جوان و ضعف كنترل اجتماعي از جمله پيامدهاي ناگوار بدحجابي در جامعه است.

مبارزه با نفس، حجاب و سلامت زنان در جامعه، ارزش و احترام زن، حجاب و نقش آن در سلامت اجتماع و ايجاد آرامش رواني در افراد جامعه از جمله آثار و فوايد رعایت عفاف و حجاب است.

در نتیجه می توان گفت امروزه بد حجابی و جذابیت کاذب آن برای تعدادی از افراد همواره تهدیدی برای سلامت و امنیت جامعه است که در اثر بی توجهی می تواند زمینه ساز آسیب ها وجرایم اجتماعی مختلف دیگری باشد، اکنون کمرنگ شدن حجاب در جامعه به صورت علنی پدیدار شده و متعاقب آن، گسترش جرایمی همچون مزاحمت، ارتباط نامشروع، تجاوز به عنف، خیانت در زندگی زناشویی، رواج بی عفتی در جامعه، اختلافات خانوادگی و... مشهود است که این موضوع خوشایند وشایسته جامعه ما نیست.آدرس کوتاه :