برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان آسيب شناسي وراهكار هاي علمي مقابله با دخانيات


كارگاه آموزشي با عنوان آسيب شناسي و راهكارهاي علمي مقابله با دخانيات در سالن مركز بهداشت شهرستان تفت برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت،در اين همايش كارشناس شبكه بهداشت استان در خصوص مواد قانوني موجود مورد منبع دخانيات به ايراد سخن پرداخت و سپس دكتر تقوايي با ارائه مستندات ،كليپ هاي متنوع مضرات شديد مصرف مواد دخاني را يادآور شد كه مهمترين نكات علمي مطرح شده در اين همايش جهت استفاده مي توان به سه مورد ذيل اشاره نمود. قطران موجود در مواد دخاني حاوي 4000 ماده شيميايي است كه همگي بشدت براي سلامتي مضر است. يك ارز بيماريها شايع در افراد سيگاري بيماري با نام برگرمي باشد كه پس از كبودي انگشتان دست و پا منجر به قطع آن ميگردد.پيشنهاد   ميگردد در قدوم اول به هيچ فردي اجازه ندهيم در محيط بسته اتاق دخانيات مصرف نمايد زيرا استنشاق دود همان مضرات مصرف مستقيم را دنبال دارد.
آدرس کوتاه :